preloader

PEŁNY RECYKLING

GRAN-TECH jest tzw. pełnym recyklerem - wytwarza nowe produkty z półproduktów uzyskanych w blisko 100 % z recyklingu opon.

Odzysk i recykling zużytych opon

GRAN-TECH prowadzi odzysk i recykling zużytych opon. 100 proc. surowca powstałego przy recyklingu opon można wykorzystać jako półprodukt do wytworzenia innych produktów.

Przejmujemy także obowiązek zapewnienia recyklingu i odzysku opon, a także rozliczenia z tytułu opłaty produktowej, wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 639 z 11 maja 2001 r. ), wynikających również z ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z 27 kwietnia 2001 r.).

Wszystkie te usługi wykonujemy w oparciu o przewidziane prawem stosowne zezwolenia na odzysk odpadów gumowych, w tym zużytych opon.

Odzysk i recykling zużytych opon

Recykling materiałowy

Zużyte ogumienie trafia do GRAN-TECH z serwisów ogumienia lub zakładów wulkanizacji. Mogą też trafić do cementowni lub elektrociepłowni, gdzie opony zostaną spalone.

Jednak najlepszym dla środowiska rozwiązaniem jest tzw. recykling materiałowy, w którym specjalizuje się GRAN-TECH. Polega na przetworzeniu zużytych opon na poszczególne surowce (półprodukty), z których powstały. Dzięki temu można je ponownie wykorzystać.

Przetwórstwo opon to złożone zadanie, gdyż ogumienie zawiera bardzo wytrzymały kord stalowy lub tekstylny. Należy go jednak odseparować od gumy. Dlatego, żeby odzyskać składniki opon trzeba je najpierw pociąć i rozdrobnić.

Recykling materiałowy

Produkty na bazie recyklingu materiałowego

GRAN-TECH wytwarza szereg produktów na bazie recyklingu materiałowego, w tym:

  • bezpieczna, elastyczna kostka brukowa wykonywana na bazie granulatów gu­mowych SBR i EPDM oraz syntetycznych komponentów poliuretanowych; produkt ma żywą i trwałą barwę, a także wysoką odporność na warunki atmosferyczne
  • bezpieczna, elastyczna płyta o wysokiej odporności mechanicznej – idealna do hal magazynowych, warsztatów samocho­dowych, zakładów produkcyjnych, stadnin koni i innych miejscach, w których podłoże narażone jest na intensywne ścieranie i obciążenia; bezpieczna płyta ma atest PZH, Certyfikat Gwarancji Jakości oraz Certyfikat EKO
  • krawężniki – elastyczne obrzeża, które są kluczowym elementem wykończeniowym wszystkich bezpiecznych nawierzchni; GRAN-TECH wytwarza je we wszystkich kolorach oferowanej przez firmę bezpiecznej płyty i kostki
  • koła i zestawy kołowe do różnych zastosowań, w tym koła z trzpieniem i bez, koła obrotowe i koła z obręczą samoblokującą w systemie „selflocking” oraz osie stalowe i zestawy kołowe.