preloader
Koła i zestawy kołowe

WHEELS AND WHEEL SETS FOR DIVERSE APPLICATIONS

Nasze produkty spełniają najwyższe europejskie normy rozporządzenia REACH oraz dopuszczalnych zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Wyko­nane są w 100% z półproduktów uzyskanych z recyklingu opon.
Są przyjazne środowisku i przyczyniają się do ochrony kopalnych źródeł energii.

Wheels with and without a stem

Wheels with interlocking blocks in the “Selflocking” system used to two-wheeled rubbish bins. Rims from the “Selflocking” system do not have a metal bot and a springwhich, in a significant way, enables their further recycling.

Wheels with a clasp lock system “Standard” used to two-wheeled rubbish bins.

Wheel tyres are totally produced from rubber granulate received after tyres recycling. Standard dimensions: 200/50 × 100 mm.
Other dimensions available for custom manufacture.

kolka z www
kola_obrotowe

Rotable wheels

Wheels turntables with and without a break used for four-wheeled rubbish containers with the capacity of 1 100 litres.

Steel axis and wheel sets

GRAN-TECH offers tubular axles in standard lengths: 460 ±2 / 434 ±0,6 mm and 552 ±2 / 526 ±0,6 mm, and the whole wheel sets made with the usage of these axiles and wheels.

The manufactured good complies with the requirements of two-wheeled rubbish bins.

Other dimensions available for custom manufacture.

kolko_z