Recykling
Nawierzchnie elastyczne
Bezpieczne place zabaw
Wielofunkcyjne boiska sportowe

składowisko opon do recyklingu

Recykling opon

GRAN-TECH Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon.

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie wykonania usługi odzysku i recyklingu lub przejęcia obowiązku zapewnienia recyklingu i odzysku opon, a także rozliczenia Państwa z tytułu opłaty produktowej, wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 639), wynikających również z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628).

Wszystkie te usługi wykonujemy w oparciu o przewidziane prawem stosowne zezwolenia na odzysk odpadów gumowych w tym zużytych opon.

100% surowca powstałego podczas recyklingu opon można wykorzystać jako półprodukt do wyrobów przedstawionych między innymi poniżej.

Podstawy pod znaki drogowe

podstawa pod znak drogowy podstawa pod znak drogowy podstawa pod znak drogowy podstawa pod znak drogowy

Obciążenia do siłowni

Maty podłogowe

obciążenie do ćwiczeń mata na podłogę