Recykling
Nawierzchnie elastyczne
Bezpieczne place zabaw
Wielofunkcyjne boiska sportowe

widok przedsiębiorstwa Gran-Tech

Paliwa alternatywne
z recyklingu

Produktem powstałym w trakcie recyklingu opon jest również granulat gumowy o frakcji do 35 mm, tzw. „chips”, oraz kord tekstylny. Materiały te wykorzystywane są jako zamiennik węgli energetycznych w przemysłowych kotłach rusztowych oraz piecach cementowych.

Kord tekstylny

kord tekstylny

Chipsy z opon (do 35 mm)

chipsy

Kęsy z opon (do 75 mm)

kęsy